KIBES nieuwsbrief
nr.
1
 
Onze stichting (in oprichting) Kunstenaars Initiatieven Bergen Egmond en Schoorl (KIBES) heeft als enige doel professionele kunstenaars woonachtig en werkzaam in onze gemeente een platform en een organisatievorm te bieden waar (indien nodig) initiatieven ondergebracht kunnen worden.  Het netwerk van KIBES geeft de kunstenaars de gelegenheid elkaar te helpen met bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies of het vinden van locaties voor projecten etc.Na alle berichtgevingen in de pers en negatief geruis in de wandelgangen zou de indruk kunnen ontstaan dat de kunstenaars geen heil zien in het nieuwe kunstcentrum, “Nieuw Kranenburgh”.


Om dit misverstand uit de weg te ruimen hebben een veertigtal professionele kunstenaars uit verschillende disciplines woonachtig en werkzaam in Bergen, Egmond en Schoorl besloten de hier onderstaande verklaring te onderschrijven. 


Wij benadrukken hierbij dat deze verklaring niet is geschreven namens het Kunstenaars Centrum Bergen (KCB).


De onder dit pamflet genoemde kunstenaars geven hierbij te kennen volledig achter de plannen van het nieuw te vormen kunstcentrum te staan mits deze aan de volgende voorwaarden kan voldoen:

een huis en professioneel podium te bieden aan alle kunstdisciplines, beeldend, literair, muziek en theater”. 


Om dit mogelijk te maken is uitbreiding van de bestaande accommodatie van Kranenburgh een vereiste, namelijk:


1.Uitbreiding en verbetering van de bestaande ruimte(s) t.b.v. de museale functies.


2Ruimte voor hedendaagse kunst met wisselende (internationale) tentoonstellingen.


3Ruimte voor hedendaagse kunst met wisselende tentoonstellingen van kunstenaars uit de eigen regio met de nadruk op BES gemeente. (gratis toegankelijk)


4.Ruimte (multifunctionele zaal) met podium voor, kleinkunst, lezingen, film en concerten.


5.Ruimte voor winkel (en etalage) waar boeken, cd’s, replica’s, catalogi etc., met veel van het werk van en informatie over de professionele kunstenaars uit de BES Gemeente aangeboden wordt.


6.De tuin van Nieuw Kranenburgh zoveel mogelijk benut wordt voor wisselende exposities van beelden en openluchtconcerten en theater.


7.Ruimte voor ontmoetingen, bijeenkomsten en vergaderingen van kunstenaars, kunst-organisaties en liefhebbers in informele sfeer met kleinschalige horeca in eigen beheer.


Verder vinden de ondergetekenden het samengaan van de verschillende bestaande organisaties een belangrijke voorwaarde om dit nieuwe kunstcentrum een respectabel aanzien te geven en het publieksbereik te kunnen verbreden.  De synergie verkregen uit deze samensmelting versterkt vooral de promotionele en educatieve taken.


Voordelen zijn evident met één agenda voor zowel museale als hedendaagse exposities, concerten, optredens en andere activiteiten.  


Voor het initiëren van educatieve projecten voor bijvoorbeeld scholieren (basis- en middelbare school) is de combinatie en aanbod van verschillende disciplines in één gebouw een dankbare inspiratiebon voor de ontwikkelaars van kunsteducatie en van grote waarde voor het publiek van de toekomst.


Voorbeelden te over om de voordelen van een dergelijk kunstcentrum aan te tonen maar wij beseffen dat er ongetwijfeld minstens net zo veel hindernissen te nemen zijn om zover te komen.


Het is daarom van groot belang dat hierbij gebruik wordt gemaakt van de inbreng van de kunstenaars, want niemand anders dan de artiest zelf weet meer over bijvoorbeeld de lichtval van de expositieruimte, de inrichting van een multi-functionele concert/theaterzaal of de inhoud van de programmering.


Daarom bieden wij u onze ervaring, knowhow en inzet aan om actief mee te denken aan het geven van inhoud en gestalte aan een nieuw kunsthuis waarin wij ons allemaal thuis zullen voelen.


Wij werken graag mee aan de bouw van dit nieuwe huis en hopen op een positieve beslissing van de Gemeenteraad en ons te mogen verheugen op en onze talenten kunnen inzetten vóór het nieuwe kunstcentrum!


Wij wensen u raadsleden veel wijsheid in het nemen van uw beslissing,


hoogachtend en met vriendelijke groet


Initiatiefnemers:

Herman Link (theatermaker, auteur & componist)

Pauline Bakker (kunstschilder)

Rita Iny (theatermaker / auteur)

Eric Tierolf (kunstschilder)


en collega’s:

Ron Moret (beeldhouwer)

Robert Valter (zanger, componist & tekstdichter)

Theo Olthuis (auteur & theatermaker)

Katinka Krijgsman (kunstschilder, fotograaf & theatervormgever)

Ellen de Groot (beeldhouwer)

Chris Houtman (theatermaker / regisseur)

Inge Koetzier van Hooff (kunstschilder)

Marcel Schellekens (kunstschilder)

Marcus van Hoorn (video-, computerartiest & zeeschilder)

Bas Buissink (musicus, componist)

Hans Langeree (regisseur & theatermaker)

Marianne Duif (kunstschilder)

Sander Jansen (beeldhouwer)

Erik Prins (kunstschilder)

Elly Baltus (beeldhouwer)

Sies Vrasdonk van Hoorn (Keramist)

Gerda Schimmel (theatervormgever & beeldend kunstenaar)

Jasper Teule (musicus & componist)

Denise Kamp (beeldhouwer & kunstschilder)

Ineke Becker, (docent kunst beeldend BSG.)

John Ory (kunstschilder)

Dien Jorien Geertsma (keramist)

Jaap Borgers (kunstschilder & beeldhouwer) SCHOK

Rebecca Jansen (beeldhouwer)

Werner Breuer (sculptuurartiest & beeldhouwer)

Edith van Olst (kunstschilder, beeldhouwer)

Piet Hoogeboom (performance & installatiekunstenaar)

Jan van der Haven (beeldhouwer)

Roland van den Heuvel (kunstschilder)

Ewoud de Groot (kunstschilder & illustrator)

Meeth H Scherphuis (kunstschilder)

Willem Schotten (beeldend Kunstenaar)

Taetske Hellinga (dichter)

Nico van Straalen (beeldend kunstenaar & grafisch ontwerper)

Wil de Bie (kunstschilder)

Rob Verkerk (kunstschilder)

TON VOERMANS (FOTOGRAAF)
Stichting (i.o)

Kunstenaars Initiatieven Bergen, Egmond & Schoorl, www.kibes.nl

Slotweg 46,

1934 CN Egmond aan den Hoef

t.a.v. H.Link

06-51485315

email: herman@sambasalad.nl


Kunstenaars Initiatieven BERGEN EGMOND & SCHOORL